Goedkoop MP3 muziek downloaden: waar en hoe.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Goedkoop mp3 spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en Goedkoop mp3 als portal fungeert volledig en juist is. Goedkoop mp3 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt of die op deze website wordt gepresenteerd.

Goedkoop mp3 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Goedkoop mp3 bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Goedkoop mp3 liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Goedkoop mp3 .

Goedkoop mp3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Goedkoop mp3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt. Goedkoop mp3 geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.


Kopiëren
Voor eigen oefening, studie of gebruik mag u volgens de wet een enkele kopie maken van bijvoorbeeld cd?s en films. Dit mag gratis en zonder eerst toestemming te vragen aan de rechtmatig eigenaar. Voor alle kopieën geldt dat ze UITSLUITEND voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Weggeven, uitlenen, verkopen van kopieën is niet toegestaan.